Kabutari Devi Rajeswar Tripathi Smarak Shikshan Evam Prashikshan Mahavidhalaya                Providing Quality Education for D.El.Ed Course

Kabutari Devi Rajeswar Tripathi Shikshan
Sansthan

 

Balendrapuri , Village & Post Dumari Khas, Gorakhpur, UP. 273202

 

Tel: 0551-2782753

 

Society Registration

SOCIETY MANAGEMENT Dl Eld Ed